Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm RS485 Modbus RTU


Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm RS485 Modbus RTU

Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm loại có hiển thị tại chỗ: 0~50ºC, 0~100%RH;

Output: 4~20mA , RS485 Modbus RTU

Download HTP

Download HTS