Lắp đặt Hệ thống điện mặt trời ở Huế


Hue 1

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3,6kW - tại Huế

Hue 2

Hue 3

Hue 4

Hue 5

Hue 6

Hue 7

Hue 8

Hue 9

Phần mềm theo dõi trên điện thoại hoặc máy tính. lượng điện sản xuất theo (Ngày, Tháng, Năm)

Hue B2

Hue B1