Bộ chuyển đổi dòng 0~1A & 0~5A sang 4~20mA hoặc 0~10V


AT

Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện 0~1A hoặc 0~5A sang tín hiệu 4~20mA hoặc 0~10Vdc

Download DataSheet