Biến dòng kẹp ngoài trời (IP67)


bien dong2 IP67

Phân phối biến dòng kẹp ngoài trời (IP67)

- Chịu nước, nắng mưa, bụi bẩn

- Dòng từ 100~1500A/5A hoặc /1A

Xuất xứ Korea

Download DataSheet BIEN DONG KEP IP67