Lắp đặt Hệ thống điện mặt trời


Hue 1

Tính toán theo nhu cầu sử dụng điện

Hóa đơn tiền điện bạn đang trả mỗi tháng (VND)*

Giá tiền điện 1 kWh (VND)*

Bạn muốn tiết kiệm bao nhiêu % tiền điện với điện mặt trời?

100

KẾT QUẢ

Công suất hệ thống cần lắp đặt để tiết kiệm 100% tiền điện (kWp)

Số lượng tấm pin AE Solar 275W Poly cần lắp đặt

Diện tích mái nhà tối thiểu (m2)

Sản lượng điện mặt trời trung bình trong 1 tháng (kWh)

Tổng chi phí đầu tư dự kiến (VND). Đã bao gồm VAT.

Số năm hoàn vốn dự kiến

Giúp bạn tiết kiệm

Và từ bây giờ, bạn sẽ tiết kiệm được:

HỆ THỐNG TÍNH TOÁN TRÊN ĐÂY LÀ GIẢI PHÁP VỚI CÔNG NGHỆ SINGAPORE:

TẤM PIN ARM SOLAR SINGAPORE + BIẾN TẦN ARM SINGAPORE