Lắp đặt hệ thống điện mặt trời

Hệ thống điện mặt trời 6kW


Hệ thống điện mặt trời 6kW

Giàn pin năng lượng mặt trời 6kW Số

 lượng tấm pin: 32 tấm Công suất cực

 đại 1 tấm pin: 185W Loại pin: Mono hiệu

 suất cao Bộ điều khiển sạc : 4 bộ 50A

 Bộ lưu trữ điện : 60...

Đọc thêm...

Hệ thống điện năng lượng mặt trời 3kW


Hệ thống điện năng lượng mặt trời 3kW

Giàn pin năng lượng mặt trời 3kW Số

 lượng tấm pin: 16 tấm Công suất cực

 đại 1 tấm pin: 185W Loại pin: Mono hiệu

 suất cao Bộ điều khiển sạc : 2 bộ 50A

 Bộ lưu trữ điện : 4000W - 1600...

Đọc thêm...

Hệ thống điện mặt trời 1500W


Hệ thống điện mặt trời 1500W

Giàn pin năng lượng mặt trời 1.5kW Số lượng tấm pin: 8 tấm, Công suất cực đại 1 tấm pin: 185W.  Loại pin: Mono hiệu suất cao. Bộ điều khiển sạc : 50A.  Bộ lưu trữ điện : 1800W - 800Ah

Đọc thêm...

Hệ thống điện mặt trời 740W


Hệ thống điện mặt trời 740W

Giàn pin năng lượng mặt trời 740W Số lượng tấm pin: 4 tấm ,Công suất cực đại 1 tấm pin: 185W.  Loại pin: Mono hiệu suất cao. Bộ điều khiển sạc : 30A . Bộ lưu trữ điện : 900W - 400Ah

Đọc thêm...