Bộ chuyển đổi điện áp sang tín hiệu 4~20mA hoặc 0~10V


AT

Bộ chuyển đổi điện áp (0~150V, 0~200V, 0~300V hoặc dải khác...) sang tín hiệu 4~20mA, 0~10V hoặc dải khác

Download DataSheet