Biến dòng class 0.2s


Celsa1

Phân phối biến dòng có Class 0.2s - Tây Ban Nha

từ 50A/5A ~ 6000A/5A (hoặc 50A/1A ~ 6000A/1A)

Download tài liệu Link bên dưới

 http://www.celsagermany.com/fileadmin/dateien/Downloads/Englisch/05-CurrentTransformers_ENG_2017.compressed.pdf