Các dự án hoàn thành

Hệ thống điện mặt trời tại Phú Yên


Hệ thống điện mặt trời tại Phú Yên

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại TP. Tuy Hòa - Phú Yên

Đọc thêm...

Lắp đặt Hệ thống điện mặt trời ở Huế


Lắp đặt Hệ thống điện mặt trời ở Huế

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3,6kW - tại Huế

Đọc thêm...

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời ở đảo Trường Sa


Lắp đặt hệ thống điện mặt trời ở đảo Trường Sa

Công ty NICS Việt Nam lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời 20KW độc lập tại 2 nhà giàn DK14 & DK15 - Trường Sa Địa điểm lắp đặt: Nhà Giàn DK14 và Nhà giàn DK15 - QĐ Trường Sa

 Ngày hoàn t...

Hệ thống điện mặt trời ở Nha Trang


Hệ thống điện mặt trời ở Nha Trang

Công ty NICS Việt Nam - Lắp đặt hệ thống điện mặt trời ở Nha Trang, Khánh Hòa

Đọc thêm...

Hệ thống điện mặt trời ở Cần Thơ


Hệ thống điện mặt trời ở Cần Thơ

Công ty NICS Việt Nam - Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 3kW ở Cần Thơ

Đọc thêm...