=> Đầu đo nhiệt độ trong bể mạ kẽm, lò nấu đồng, lò hơi axit


Can nhiet Ni Cr copy

Can nhiệt, đầu dò nhiệt độ chất liệu Niken & Crom chống ăn mòn dùng trong bể mạ kẽm,

lò nấu đồng, lò hơi hóa chất ăn mòn. Nhiệt độ đo (0~1300ºC)

Download DataSheet