=> Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện, điện áp, điện trở, nhiệt dộ, Loadcell


at1

Download DataSheet

AT Series Converter & Isolator

Input: Tùy chọn mã phù hợp với nhu cầu

AT-VA: AC/DC Volt: 0~150V, 0~300V ....

           AC/DC Current: 0~1A, 0~5A ...

                DC Volt: 0~50mV, 0~60mV, 0~75mV, 0~100mV

AT-PR: Input Current 0/4~20mA, 0/1~5/10V

AT-TR: Input RTD Pt100Ω

AT-TC: Input Thermo-Couple K, J, E, T, R, S, B

AT-PM: Input 0~50Ω~2kΩ, 0~2kΩ~100kΩ

AT-SG: Input Strain Gauge 0~1mV/V, 2mV/V, 3mV/V, 4mV/V

Output: 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V, 4~20mA, 0~20mA

trans1

bộ chuyển đổi nhiệt độ  sang 4~20mA gắn trong đầu đo nhiệt