=> Transducer dòng điện, điện áp, công suất, tần số , hệ số công suất, phản kháng, đo xung


Bộ biến năng TRANSDUCER: Volt, Ampe, Watt, Var, Hz, Cos θ, θ, Watt-Hr, Var-Hr, Count, KWH or Per KVARH

Chọn loại 1 pha hoặc 3 pha

Output:     0~1V, 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V,

                0~1mA, 0~5mA, 0~10mA, 0~20mA, 4~20mA,

                1 count / KWH; 10 count / KWH; 100 count / KWH; 1000 count / KWH

Download Transduce dòng điện, điện áp

Download Transducer công suất P, Q

Transducer hệ số công suất, góc pha

Transducer tần số

Transducer Watt-Hr / Var-Hr

Transducer Watt&Watt-Hr, Var&Var-Hr

Transducer 2C

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: