Bộ chuyển đổi tín hiệu DC->DC(MT series)


Bộ chuyển đổi tín hiệu converter DC - DC

Input DC: 0~10mV, 0~50mV, 0~100mV, 0~1V, 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V, -10~0~+10V 0~150V, 0~300V, 0~600V 0~100µA, 0~1mA, 0~10mA, 0~20mA, 4~20mA 0~1A, 0~5A

Output: DC 0~100mV, 0~1V, 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V, -10~0~+10V, 0~1mA, 0~10mA, 0~20mA, 4~20mA


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: