Đầu dò nhiệt độ Pt100, K, J, R, S, B


RTD PT100Ω: -199.9~350.0ºC/ 0~600ºC Thermo-Couple: S: 0~1400ºC, R: 0~1400ºC, B: 0~1700ºC , E: 0~1000ºC, K: 0.0~750.0ºC/ 0~1200ºC, J: 0.0~400.0ºC/ 0~1200ºC, T: -199.9~400.0ºC/ 0.0~350.0ºC

Can

Các loại can nhiệt hãng ADTEK - Taiwan (Tiêu chuẩn Châu Âu)

 Chi tiết kỹ thuật

Tiêu chuẩn kỹ thuật cảm biến nhiệt độ

Loại

Lớp

Nhiệt độ đo

Nhiệt độ tối đa

K

A:

ANSI-SP

±1.1 ºC or 0.4 ºC

B:

ANSI-SDT

±2.2 ºC or 0.75 ºC

1000ºC

1200 ºC

900 ºC

1100 ºC

850 ºC

1050 ºC

750 ºC

950 ºC

650 ºC

850 ºC

E

550 ºC

650 ºC

500 ºC

550 ºC

450 ºC

500 ºC

300 ºC

400 ºC

J

550 ºC

750 ºC

500 ºC

650 ºC

450 ºC

550 ºC

400 ºC

500 ºC

T

300 ºC

350 ºC

250 ºC

300 ºC

200 ºC

250 ºC

200 ºC

250 ºC

B

1500 ºC

1700 ºC

R

1400 ºC

1700 ºC

S

1400 ºC

1700 ºC

Pt100Ω

DIN 4370-79

A:

±(0.15+0.002 | t |

B:

±(0.3+0.005 | t |

L:

-200 ~+100 ºC

M:

0 ~ +350 ºC

H:

0 ~ +650 ºC