Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm


 • Lựa chọn loại treo trên tường đo trong phòng:
 • Lựa chọn loại đo trong đường ống
 • Lựa chọn loại đo nhiệt độ
 • lựa chọn loại đo độ ẩm
 • Lựa chọn loại đo cả nhiệt độ và độ ẩm
 • Option: 0~50ºC \ -50~+50ºC \ 0~100ºC or Free range (-30/0~50/~100ºC) 0~100%RH: Output: 4~20mA, or RS485
 • FEATURE

  - Two 4~20mA outputs or RS 485(Modbus RTU mode) communication port.

    Option LCD display function

  - 4 selectable temperature range and output 0~50ºC \ -50~+50ºC \ 0~100ºC or Free range

   (-30/0~50/~100ºC)

  - Adjustment of temperature, humidity value and analogue output hi/low limit by button setting.

  - Temperature and humidity analogue output response time setting 1~10second

   Chi tiết kỹ thuật:

  Measuring Range

  Output Range

  Load Resistance

  Temperature

  0~50ºC

  4~20 mA (2-Wires)

  or RS485

  ≤ (Vs-12) / 20mA (ohm)

  ≥50ohm

  ≥50ohm

  -50~50 ºC

  0 ~+100 ºC

  -30 ~+100 ºC

  Humidity

  0~100%RH

  Download DataSheet